Markera namnet som står under “Data”, tryck Delete Stäng registereditorn och starta om maskinen. I Win 2000 högerklickar du på Startknappen och väljer sdl.dll saknas “Öppna”. Gå till Arkivmenyn, välj “Nytt”, “Skapa ny mapp”. Gå till den gamla skrivarmappen, dra över skrivarikonen till den nya mappen.

  • Spara mitt namn, e-post och webbplats i denna webbläsare till nästa gång jag kommenterar.
  • Om det rapporteras fel på något så måste du ta bort den hårdvaran innan du försöker igen i steg 1.
  • Då loggas alla startfiler och Windows försöker hitta var felet är.
  • Det första man bör göra är att se till vilka verksamhetsbehov man har och vilken information man vill skydda och sedan anpassa den tekniska lösningen utefter de behov som finns.

Enhet för lagring av information (text, dokument, bilder, kalkylblad etc.) på en disk eller annan lagringsenhet. En fil identifieras med ett namn, följt av en punkt och sedan dess förlängning . Detta är en del av datorns minne där information och program som behövs för att starta upp systemet hålls .

Välj Din Skolform

Gå till “Volymkontroll” mha listpilen, bocka för rutan och tryck på OK. Den vanligaste orsaken till detta är om man använt sig av möjligheterna att förhindra visning av vissa enheter (fliken “My Computer”) i TweakUI. Öppna mappen och gå till Visamenyn, välj “Anpassa den här mappen” och klicka i “Välja bakgrundsbild”. Klicka på “Nästa” och välj en passande bakgrund. Om du har Windows 95B eller Windows 98 har du säkert märkt att om något fel har uppstått så envisas Windows att köra ScanDisk vid nästa uppstart. Ganska irriterande, men relativt enkelt att ta bort.

Nyheter

När du har köpt tjänsten behöver du bara följa tre snabba steg. Få tips på nytt & kommande rätt in i din inkorg varje vecka.

Den andra parametern som i exemplet är satt till True ser till att skapa undermappen om den inte redan existerar. Om öppnandet av nyckeln av någon anledning skulle misslyckad utlöses i vilket fall som helst inte något fel. Den första raden skriver in strängvärdet som du angett i textrutan på formuläret. De andra två raderna med metoden WriteInteger sparar programmets fönsterposition. När alla värden är inskrivna frigör vi objektet genom att skriva myReg.Free.

By Adam

https://my.rackco.com/?affid=91

Leave a Reply

Your email address will not be published.